Bahamas 85 $25 Front    Bahamas 85 $25 Back
Bahamas 1985 25 Dollars
    Columbus Discovering New World - Planting Flag
    120 g, .925, ASW 3.6 troy oz
    Mintage = 1950
    KM#110

Bahamas 87 $25 Front    Bahamas 87 $25 Back
Bahamas 1987 25 Dollars
    Columbus Discovering New World - Queen Isabella
    130 g, .925, ASW 3.9 troy oz
    Mintage = 1750
    KM#118

Bahamas 1988 25 Dollars front    Bahamas 1988 25 Dolars back  
Bahamas 1988 25 Dollars
    Columbus Discovering New World
    136 g, .925, ASW 4 troy oz
    Mintage = 954
    KM#124
    Felt presentation case, COA

Bahamas 1990 25 Dollars front    Bahamas 1990 25 Dollars back
Bahamas 1990 25 Dollars
   
Aborigine looking right
    136 g, .925, ASW 4 troy oz
    Mintage = 5,000
    KM#134
    Felt presentation case, COA

Bahamas 91 $25 Front    Bahamas 91 $25 Back
Bahamas 1991 25 Dollars
   
Discovery of the New World - Columbus with Map
    136 g, .925, ASW 4 troy oz
    Mintage = 500
    KM#153

Bahamas 93 $10 Front    Bahamas 93 $10 Back
Bahamas 1993 10 Dollars
   
Pirate Ship
    136 g, .925, ASW 4 troy oz
    Mintage = 2000
    KM#162

Home  Contact Us