Mongolia 1995 2500 Tugrik front    Mongolia 1995 2500 Tugrik Back  
Mongolia 1995 2500 Tugrik

    Moscow-Beijing Railroad
    155.5 g, .999, ASW 5 troy oz
    Mintage = 5000

Mongolia 1999 2500 Tugrik front    Mongolia 1999 2500 Tugrik back
Mongolia 1999 2500 Tugrik
    Lunar Year of the Rabbit
    155.5 g, .999, 65 mm, ASW 5 troy oz
    Mintage = 1500
    KM#162
    Presentation case, COA

Mongolia 2000 2500 Togrog front    Mongolia 2000 2500 Togrog back
Mongolia 2000 2500 Togrog
    Lunar Year of the Dragon
    155.5g, .999, 65 mm, ASW 5 troy oz
    Mintage = 2000
    Presentation case, COA

Mongolia 2001 2500 Togrog front    Mongolia 2001 2500 Togrog back
Mongolia 2001 2500 Togrog
    Lunar Year of the Snake
    155.5 g, .999, 65 mm, ASW 5 troy oz
    Mintage = 2000
    Presentation case, COA

Home  Contact Us